Klaudia Woźniak

Z wykształcenia jestem magistrem fizjoterapii. Od początku zainteresowania tym zawodem czułam, że w procesie zdrowienia ważne jest spojrzenie na człowieka jako na całość. W swojej praktyce skupiam się na pracy z autonomicznym układem nerwowym dążąc do przywrócenia równowagi niezbędnej do optymalnego funkcjonowania organizmu. Uważam, że korzenie problemów, z którymi pacjenci zgłaszają się do mojego gabinetu, są sumą napotkanych na ich ścieżce stresorów. Wierzę w złożoność wzajemnych powiązań i wpływu różnych czynników na organizm jako całość. Dlatego też moje podejście skupia się na identyfikowaniu rzeczywistego źródła problemu poprzez analizę kompleksowej ścieżki fizjologicznej. Na zdrowie patrzę w sposób holistyczny uwzględniając nie tylko aspekt fizyczny-blizny, uszkodzenia struktury, ale także aspekt mentalny- stres, trudne doświadczenia. W gabinecie pracuję głównie z bólem niewiadomego pochodzenia, przewlekłym zmęczeniem, problemami obszaru trzewnego, zaburzeniami snu, napięciowymi bólami głowy. W pracy z drugim człowiekiem ważna jest dla mnie współpraca. Moim celem jest edukacja pacjentów w zakresie wspierania swoich zdolności regeneracyjnych. Praca z ciałem zawsze kojarzy mi się z podróżą- tą w głąb samego siebie. W towarzystwie spokoju, ciepła i opieki zapraszam Cię do odkrywania Twojego indywidualnego kierunku podróży.