Terapia Traumy

Opis terapii

Ślady traumy nie są narracjami o złych rzeczach, które wydarzyły się w przeszłości, lecz fizycznymi odczuciami doświadczanymi jako zagrożenie życia w tej chwili, tu i teraz. Ludzie, którzy doświadczyli traumy zostają zatrzymani w przeszłości; choć na poziomie świadomym chcą zostawić straszliwe przeżycia za sobą, nie mogą się jednak od nich uwolnić – zachowują i czują się tak, jakby nadal one trwały.”

Praca z traumą to terapia będąca podróżą w głąb siebie. To proces mający na celu ponowne spotkanie się z tym, co trudne, to nauka na nowo troski, empatii, to pozwolenie sobie na przeżycie tego, co wielokrotnie przeżyte nie zostało. To spojrzenie na siebie z wrażliwością i wyrozumiałością, otulenie siebie i swoich doświadczeń mające na celu przywrócić równowagę na poziomie ciała, emocji i układu nerwowego. Doświadczenie traumatyczne odciska piętno na funkcjonowaniu układu nerwowego, a co za tym idzie całego organizmu nie tylko pod kątem struktury ciała, ale także naszej psychiki. Terapia ma za zadanie zmniejszyć skutki traumatycznych wydarzeń, zmniejszając nadmierne pobudzenie naszego układu nerwowego, (a co za tym idzie wzmożonego napięcia, zmian fizjologicznych doprowadzających do przewlekłego stanu zapalnego będącego źródłem wielu procesów chorobowych i zaburzeń), a także stopniowo oddziaływać na nasze emocje czy myśli, które wielokrotnie zablokowane w ciele nie pozwalają na swobodne, świadome ich przeżywanie. Terapia ma za zadanie uwolnienie ciała, by stało się one zasobem podczas przeżywanych emocji czy codziennego radzenia sobie ze stresem , a jego reakcje były dla nas prawidłowo odbieraną informacją. Podczas sesji uwrażliwiamy ciało i umysł na przeżywane emocje, reakcje z ciała, sięgamy po metody regulacji emocji czy redukcji stresu wywodzące się z różnych nurtów psychoterapeutycznych, wiedzy psychologicznej czy mindfullness.

Terapia wykorzystuje metody kinezjologii neuroenergetycznej, techniki osteopatyczne oraz elementy terapii czaszkowo-krzyżowej w pracy z zaburzeniami psychosomatycznymi, chorobami o podłożu psychicznym, silnym doświadczaniem stresu emocjonalnego czy przebytymi traumami mając na celu uwolnienie ciała od traumatycznych wzorców napięciowych, by przywrócić przepływ płynowy w organizmie, a tym samym zrównoważyć procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie zarówno na poziomie tkankowym jak i w poszczególnych strukturach układu nerwowego.